שמירה בישוב

06/02/2020
לחברי הקהילה שלומות

במטרה לשפר את רמת השמירה והביטחון בישוב, גייסנו שומר חדש מיומן ומקצועי.
בשל חשש מגניבת רכבים ניתנה הנחייה לשומר לבדוק את הרכבים היוצאים והנכנסים בשעות הלילה המאוחרות.
אבקשכם לענות בסבלנות כאשר הוא פונה אליכם בשער.

בברכה,

איתן רוזנבלט, מנהל האגודה
יואב בוקעי