כלבים

04/01/2020
שימו לב,

בעקבות תלונות רבות של תושבים למועצה ולהנהלות הישובים - יש כוונה להגביר אכיפה בנושא כלבים לא קשורים בישובי שער הנגב.

תלונות רבות התקבלו גם בברור חיל, ולצערנו גם היו מספר אירועים בהם כלבים תקפו אנשים או בעלי חיים אחרים.

מצ"ב מכתב לדוגמא שנמסר לתושבים שכלבם נמצא לא קשור.
בקרוב המועצה תפרסם נוהל בנושא, ובין היתר תהיה אפשרות להתלונן ישירות למוקד המועצה על כלבים משוחררים.


מסמכים מצורפים

כלבים.pdf
יואב בוקעי