מפגש הדרכה למילוי חוברות הגשת רשימות מתמודדים לראש הרשות, לועד מקומי ולמליאת המועצה

28/08/2023
מצ"ב מודעה מהמועצה בנושא מפגש ההדרכה להגשת הרשימות לבחירות

מסמכים מצורפים

מפגש הדרכה ב-3.9.23 (1).pdf
מיכל חורי